• Elan

  Je staat pas in je kracht als je je talenten, drijfveren en betekenisvolle doelen weet te verbinden aan je opdracht of taak

  Elan is een praktijk voor coaching, loopbaanbegeleiding, re-integratie en persoonlijke ontwikkeling, opgericht door Liesbeth Overdijk, in 1997.
  Elan betekent: vuur, enthousiasme, geestdrift, bezieling, passie.
  En dat is waar Elan voor staat: jou begeleiden naar een staat van zijn waarin je bezield en met gloed werkt en leeft.

  Dit vuur ontstaat als je jezelf opent voor je volledige potentieel Lees meer…

  Elan